امیر قلعه نویی. امیر قلعه نویی این روزها بیشتر به رستورانش در میدان ونک سر می زند. او شب گذشته با مشتریان شاندیز آفتاب خوش و بش کرد و آنها را با یک عکس یادگاری تحویل گرفت. قلعه نویی در کنار مشتریان رستورانش. امیر قلعه نویی در زستوران شاندیز. مطالب بیشتر در این مورد. بازیکنان استقلال بر خلاف میل قلغه نویی جلو دوربین 90 رفتند + عکس. قلعه نویی و پسرش در رستورانش + عکس. کتک کاری در مراسم ازدواج دختر امیر قلعه نویی. وقوع زلزله در استقلال + عکس. تفاوت بین دو چهره شاد و ناراحت امیر قلعه نویی + عکس.


امیر قلعه نویی

امیر قلعه نویی این روزها بیشتر به رستورانش در میدان ونک سر می زند. او شب گذشته با مشتریان شاندیز آفتاب خوش و بش کرد و آنها را با یک عکس یادگاری تحویل گرفت.

امیر قلعه نویی در رستورانش

قلعه نویی در کنار مشتریان رستورانش

قلعه نویی

امیر قلعه نویی در زستوران شاندیز


مطالب بيشتر در اين مورد

بازیکنان استقلال بر خلاف میل قلغه نویی جلو دوربین 90 رفتند + عکس

قلعه نویی و پسرش در رستورانش + عکس

کتک کاری در مراسم ازدواج دختر امیر قلعه نویی

وقوع زلزله در استقلال + عکس

تفاوت بین دو چهره شاد و ناراحت امیر قلعه نویی + عکس

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه