اگه همه اتفاقات پایین با هم اتفاق بیفته اولین کاری که انجام می دید چیه؟. پاسخ!. ۱-اگر شما اول به سوی تلفن جذب می شوید یعنی کار اولویت شماست. ۲-اگر اول به سوی بچه تان می روید یعنی خانواده دوست هستید. ۳-اگر اول از همه برای باز کردن در می روید یعنی دوستانتان در اولویتند. ۴-اگر می روید که لباس هایتان را جمع کنید یعنی پول برای شما اولویت است. ۵-اگر می روید که شیر آب را ببنید یعنی عشق اولویت شماست. منبع: مجله گیزمیز.


تست روانشناسی معروف فروید

اگه همه اتفاقات پایین با هم اتفاق بیفته اولین کاری که انجام می دید چیه؟

تست روانشناسی معروف فروید

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.پاسخ!

۱-اگر شما اول به سوی تلفن جذب می شوید یعنی کار اولویت شماست.

۲-اگر اول به سوی بچه تان می روید یعنی خانواده دوست هستید.

۳-اگر اول از همه برای باز کردن در می روید یعنی دوستانتان در اولویتند.

۴-اگر می روید که لباس هایتان را جمع کنید یعنی پول برای شما اولویت است.

۵-اگر می روید که شیر آب را ببنید یعنی عشق اولویت شماست

منبع: مجله گیزمیز

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه