ارسطو معتقد است، ما همان چیزی هستیم که مدام انجام می دهیم. خیلی هم عالی، پس نقش بازی نمی کنیم، بلکه عادت می کنیم. این اسطوره ی یونان باستان دریافته بود که پیروی از عادات صحیح برای غلبه بر ناملایمات از اهمیت ویژه ایی برخوردار است و موفقیت و قهرمانی در گروی پایداریست. هیچ کس قهرمان و پیروز متولد نمی شود؛ بلکه قهرمانی حاصل پذیرش و پیروی از عادات صحیح است. برخی از این عادات عبارتند از:. همواره سپاسگزار باشید. حتی الامکان در برخورد با دیگران لبخند بزنید. شب ها زود بخوابید. بین ۷ تا ۸ ساعت بخو ...


عادات خوبی که زندگی را متحول می کند +تصاویر

ارسطو معتقد است، ما همان چیزی هستیم که مدام انجام می دهیم. خیلی هم عالی، پس نقش بازی نمی کنیم، بلکه عادت می کنیم. این اسطوره ی یونان باستان دریافته بود که پیروی از عادات صحیح برای غلبه بر ناملایمات از اهمیت ویژه ایی برخوردار است و موفقیت و قهرمانی در گروی پایداریست. هیچ کس قهرمان و پیروز متولد نمی شود؛ بلکه قهرمانی حاصل پذیرش و پیروی از عادات صحیح است. برخی از این عادات عبارتند از:

همواره سپاسگزار باشید.

عادات خوبی که زندگی را متحول می کند +تصاویر

حتی الامکان در برخورد با دیگران لبخند بزنید

عادات خوبی که زندگی را متحول می کند +تصاویر

شب ها زود بخوابید

عادات خوبی که زندگی را متحول می کند +تصاویر

بین ۷ تا ۸ ساعت بخوابید

عادات خوبی که زندگی را متحول می کند +تصاویر

صبح ها تختتتان را مرتب کنید

عادات خوبی که زندگی را متحول می کند +تصاویر

منظم باشید

عادات خوبی که زندگی را متحول می کند +تصاویر

قدردان خود و دیگران باشید.

عادات خوبی که زندگی را متحول می کند +تصاویر

مادامی که دیگران نیز در سفر به اعماق درون خود هستند، به آنها عشق بورزید

عادات خوبی که زندگی را متحول می کند +تصاویر

غذای سالم بخورید

عادات خوبی که زندگی را متحول می کند +تصاویر

ورزش کنید

عادات خوبی که زندگی را متحول می کند +تصاویر

عاقلانه خرج و پس انداز کنید

عادات خوبی که زندگی را متحول می کند +تصاویر

مدیتیشن کنید

عادات خوبی که زندگی را متحول می کند +تصاویر

نتایج اقداماتم را تصور کرده و بالطبع برنامه ریزی کنید

عادات خوبی که زندگی را متحول می کند +تصاویر

به دیگران احترام بگذارید

عادات خوبی که زندگی را متحول می کند +تصاویر

برای پیشرفت خود سرمایه گذاری کنید

عادات خوبی که زندگی را متحول می کند +تصاویر

با افراد الهام بخش حشر و نشر کنید

عادات خوبی که زندگی را متحول می کند +تصاویر

پایداری در پیروی از عادات صحیح کمی چالش برانگیز است. ممکن است گاهی از آنها تخطی کنید. برای اینکه زندگی را به نحو احسن اداره کنید نیاز به تمرین زیادی دارید. کلید نجات و پایداری در این لحظات، حتی در صورت تخطی و زیرپا گذاشتن اصولی که به آن پایبند هستید، این است که خود را سرزنش نکنید. در عوض، دیدگاه های خود مبنی بر اهمیت پیروی از عادات صحیح را در ذهن مرور کرده و به خودتان متذکر شوید که چرا از ابتدا در صدد پیروی از این عادات درست بوده اید.

بخش فریبنده ی عادات این است که هر یک از آنها(درست یا غلط)، مادامی که شخصا به آنها توجه می شود، چندان ضروری به نظر نمی رسند. اما هنگامی که آنها را به عنوان یک مجموعه یا جزئی از یک کل در نظر می گیرید، به طرز باورنکردنی قدرتمند و مهم می شوند. به همین دلیل افراد بسیار خویشتندار مورد تحسین واقع می شوند. دلیل این امر ناشی از این نیست که آنها فوق العاده متولد شده اند، نه! بلکه آنها نحوه ی بهره جستن از قدرت عادات صحیح را فراگرفته اند و آن قدرت را در خلق سبک زندگی خود به کار می برند تا در همه حال حامی بهترین ورژن خودشان باشد.

منبع: لاپلاس

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه