فهرست واکسن های ضروری کودکان

فهرست واکسن های ضروری کودکان
روزنامه همشهری: طرح سنجش سلامت هر سال به منظور سنجش بینایی، شنوایی، ارزیابی استعداد تحصیلی و غربالگری اختلالات رفتاری نوآموزان انجام می شود.
 
فهرست واکسن های ضروری کودکان - تصویر 1
 
كیفیت ارزیابی، و درنظرگرفتن همه جوانب این طرح در سنجش سلامت كودكان در گفت وگو با كارشناسان مسئول تشخیصی و توان بخشی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 كودكان هنگام ورود به مدرسه باید واكسن ۳ گانه(یادآور۲)، فلج اطفال(یادآور۲) و سرخك، سرخجه، اوریون، MMR(نوبت دوم) را زده باشند.
 
از آنجا كه متأسفانه از هر ۲۰ كودك ایرانی یكی از آنها در بینایی یكی از دو چشم مشكل داشته و خوب نمی بیند، باید قبل از مراجعه به پزشك، حتماً علامت های E مربوط به معاینات، آموزش داده شوند. چون اكثر بچه ها نمی گویند كه در بینایی مشكل دارند، بنابراین نباید منتظر اعلام آنها باشید و حتماً معاینات را انجام دهید؛ به خصوص اگر تنبلی چشم هم وجود دارد كه كاملاً مخفی می ماند كه در صورت شناسایی، با بستن موقت چشم سالم، چشم تنبل درمان می شود.
 
اگر كودك از داروی خاصی استفاده می كند، حتی اگر فقط دارو را در منزل مصرف می كند باید این مسئله را به معلم بهداشت اطلاع دهید و در صورتی كه باید در مدرسه هم استفاده كند، در این رابطه به مسئولان مدرسه توضیح كافی را بدهید.
 
۲۵درصد دانش آموزان شلی مفاصل دارند
 
حدود ۲۵ درصد دانش آموزان تهرانی مبتلا به شلی مفصل از نوع فیزیولوژیك هستند لذا آموزش صحیح نشستن، برخاستن و راه رفتن از اهمیت خاص برخوردار است. این اختلال اگر به صورت تك مفصلی و محدود باشد مشكلی ایجاد نمی كند ولی اگر موارد دیگر را نیز گرفتار كند باید حتماً تحت درمان قرار بگیرد.
 
محققان ایرانی اعلام كردند شیوع شلی مفاصل در میان جمعیت دانش آموزان تهرانی به عنوان نمونه ای از جمعیت جوان ایرانی، بسیار بالاتر از استاندارد است.
 
دختران بیمارتر از پسران
 
بر اساس یافته های تحقیقی كه در مركز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران، روی هزار و پنج دانش آموز در گروه های سنی دبستان تا دبیرستان انجام شده است، تعداد ۲۴۰ نفر یعنی ۲۳/۹ درصد هایپرموبیل بودند.
 
این تحقیق همچنین نشان داد كه شیوع این عارضه در دختران به طور معنی داری در مقایسه با پسران بالاتر است.
 
دكتر جمشیدی سرپرست این گروه تحقیقاتی جزئیات این مطالعه را اینگونه شرح می دهد: در بین افراد هایپرموبیل مورد مطالعه، شایع ترین مفاصل شل به ترتیب عبارت بودند از شست با فراوانی ۹۷/۹ درصد، آرنج ۷۸/۵ درصد، زانو ۷۸/۳ درصد، انگشتان دست ۶۰/۴ درصد و تنه ۲۳/۳ درصد كه در بعضی از نمونه ها این عارضه به صورت توأم در چند مفصل مشاهده شده است.
 
دكتر جزایری متخصص ارتوپد درخصوص هایپرموبیلیتی یا اختلال فیزیولوژیك شل شدن مفصل ها می گوید: این اختلال دو نوع است؛ یكی شلی عمومی مفصل هاست كه مفاصل این افراد نسبت به جامعه از تحرك بیشتری برخوردار است و برحسب اینكه این شلی در كدام مفاصل باشد، فرد، قابلیت های خاصی پیدا می كند و این مسئله برایش مشكل ساز نیست و حتی كمك می كند كه این افراد در فعالیت هایی مانند ژیمناستیك یا باله، موفق تر جلوه كنند.
 
دسته دیگر، بیماری تلقی می شود و خود دو نوع است: شلی مفاصل ارثی و شلی مفاصل بیماری های ژنتیك كه در این اختلال، تمام مفاصل فرد مبتلا به خصوص مفاصل شانه، آرنج، زانو، مچ پا و مچ دست بسیار شل است كه گاهی منجر به دررفتگی خود به خود می شود و دردهای مزمنی ایجاد می كند كه با درمان های ارتوپدی نیز برطرف نمی شود.
سنجش
سلامت
واکسن
مدرسه
بینایی
تنبلی
چشم
معاینه
شلی مفصل
نشستن
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه